Der findes ikke nogen, der ønsker at være en dårlig chef. Alligevel er der mange af dem. Sidste år blev der lavet en undersøgelse, der sagde, at godt hver femte opsigelse skyldes utilfredshed med chefen. Hvis du selv er chef, har du forhåbentlig en ide om, at du gør det så godt som du kan. Problemet med ens egne fejl og mangler, er at det kan være svært at få øje på dem – netop fordi man selv mener, at man gør det godt.

Her er 3 gode råd til hvordan du kan blive en bedre leder og dermed også en bedre chef.

Lyt til dine ansatte

Der er mange, hører hvad ens ansatte siger til en, men det er ikke alle der lytter. Tag dig tid til at lytte til hvad det bliver sagt. Endnu mere vigtigt er det, at man tager sig tid til at reflektere over det der bliver sagt. Det er ikke i MU-samtaler at sandheden skal frem, tal med dine ansatte i hverdagene i stedet for at gemme det.

Uddan dig

Uddannelse og udvikling er to ord der hænger uløseligt sammen. Når man uddanner sig, så udvikler man sig. Mange ledere vil gerne have at deres ansatte udvikler sine kompetencer og efteruddanner sig, men glemmer at gøre det samme selv. Der findes masser af muligheder indenfor uddannelser i eksempelvis strategisk ledelse som man give dig nogle værktøjer du måske ikke havde tænkt på.

Giv tiltro og tillid

Hvis dine ansatte kan mærke at du tror på dem, og har tiltro til dem, vil de have det samme for dig. Jo større følelse for ansvar og frihed dine ansatte får, jo bedre vil de typisk også præstere under din ledelse. Ansvar og frihed kan være svært at give fra sig, men det der kommer igen vil være det hele værd – i de fleste tilfælde.