Stress er desværre noget, der er kommet for at blive og problemet vokser sig stadig større. Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at der er sket en fordobling inden for de sidste godt 10 år. I 2005 følte 8,8% af befolkningen sig stresset i hverdagen, i 2017 var det tal steget med næsten 100% til 16,8%. At man føler sig stresset i hverdagen er naturligvis ikke det samme, som at man er decideret stressramt og ikke kan fungere i hverdagen. Ikke desto mindre er det en bekymrende tendens. I nogle tilfælde kan stress afhjælpes ved at trække stikket ud og komme væk fra de stressende elementer i en periode, men i andre tilfælde skal der behandling af stress hos professionelle til.

Der er mange forskellige årsager til at mennesker rammes at stress, og derfor findes der også mange forskellige måder, at forsøge at undgå det på. Den grundlæggende årsag til at man får stress er, at virkeligheden ikke lever op til forventningerne. Hvis man ikke kan nå det man troede man kunne, eller ikke kan udføre hvad man troede man kunne.

Det første tip er derfor også, at man skal være mere realistisk i sin forestilling om hvad man kan. Man skal naturligvis have et ambitionsniveau, men endnu vigtigere er det, at man har et realistisk ambitionsniveau. Sæt nogle mål du tror du kan nå, i stedet for at jage efter noget, du inderst inde godt ved, du ikke kan.

Næste tip er i forbindelse med foregående, nemlig at man lærer at sige fra. Hvis man kan se at en opgave enten bliver for uoverskuelig i forhold til hvad man kan, eller i forhold til hvad man kan nå, er det vigtigt at sige fra. I stedet for at skuffe nogen, og sig selv, er det bare fra starten af gøre det klart, at man ikke kan løse opgaven på de gældende præmisser. Det gælder i arbejdslivet, men i lige så høg grad i ens privatliv.

Sidste tip er at du skal prioritere dine opgaver. I en travl hverdag, der både tæller familie, fritid og arbejde, er der mange ting man skal nå. Stress opstår rigtig tit fordi en opgave kommer inden den foregående er løst. Når opgaver bliver ved med overlappe hinanden, får hjernen ikke en fornemmelse  af succes, og så kan der opstå stress.