Har du nogensinde tænk på, at manglende isolering kan være årsag til, at en brand spreder sig? Hvis ikke, så læs med her og få indblik i, hvorfor isolering af afløb er vigtigt og kan være med til at begrænse brand i at sprede sig.

Hvis du bor i et hus eller en etageejendom, så kan det være at du skal tjekke om dine afløb er isoleret. Hvis de ikke er isoleret, så kan det faktisk være skyld i, at en brand kan brede sig hurtigt fra en lejlighed til en anden for manglende isolering af afløb ofte er årsag til brande udvikler sig voldsomt.

Faktisk så kræver lovgivningen på området, at plastfaldstammer samt afløbsrør skal være brandisoleret, når de gennembryder brandklassificeret bygningsdele. Det betyder, at når et brandbart rør som for eksempel et afløbsrør løber igennem en bygningsdel, som er brandcelle afgrænset, så må brandmodstandstiden ikke forringes – væsentligt. Der er forskellige lempelser i lovgivningen, så som:

  • Anvendelsen af bygningen – bliver den brugt til beboelse?
  • Forskellige typer af rum
  • Placering af redningsåbninger

Hvis du er tvivl, så spørg til råds ved Dansk isolering, som har fuldstændig styr på, hvad man må og ikke må.

Isolering af brugsvand

Hvis du har brug for mere viden eller gode råd om f.eks. Isolering af brugsvand jf. DS452, så kan du også kontakte Dansk Isolering, som er stærke på lige præcis det fagområde. Det skyldes blandt andet, at de har mere end 20 års erfaring på området. Her finder du altså ekspertviden og erfaring indenfor et specifikt område. De har nemlig udført isolering af brugsvand både som underentreprise og som direkte enterprise i f.eks. fødevareindustrien, hvor brugsvand har brug for en specifik temperatur. De kan også give dig råd og vejledning omkring isolering af vandfyldte slangevinder og sprinkleranlæg.