Det sidste års tid har der været meget fokus på, hvordan vi opvarmer vores hjem. En af grundene til dette, har været de stigende priser på opvarmning med for eksempel elvarme, gas- og oliefyr. En anden har været erkendelsen af, at vi som samfund bliver nødt til at blive mere grønne. Og da vi især i vinterhalvåret bruger mange ressourcer på opvarmning, bør dette gøres mere miljøvenligt end hidtil.

Resultatet har indtil videre været, at mange privatboliger har droppet især gas- og oliefyret til fordel for især fjernvarme. Men hvis du bor på landet, er det ikke altid muligt at blive tilkoble fjernvarmen.

Eget varmeanlæg

Er du landmand og bor på en gård, kan du have brug for opvarmning af både bolig, stalde og eventuelle industrilokaler. Hvis du ønsker at ændre din nuværende opvarmningskilde, kan du få hjælp fra diverse aktører. For eksempel har linkaenergy.com flere forskellige løsninger, der omfatter forbrænding af biomasse.

Halm er en biomasse, så hvis dette er et af overskudsmaterialerne fra dit landmandsvirke, kan et halmfyr være en god løsning for dig. Et halmfyr, eller halmanlæg, kan tilpasses dit behov, så du ikke behøver investere i et større anlæg, end du rent faktisk har brug for. Men undersøg markedet, og køb halmfyr hvis du kommer til den konklusion, at det er det mest rentable for dig.

Hvad med andre brændselstyper?

Hvis ikke du ønsker at fyre med halm, kan du også få biomasseanlæg til andre brændselstyper. En af de mest almindelige er træflis, men det er også muligt at få anlæg tilpasset fyring med for eksempel majskolber, frøgræs eller andre naturlige overskudsprodukter.

Stor beslutning

Installation af biomasseanlæg repræsenterer naturligvis en stor økonomisk udskrivning. Du skal derfor have tjek på dine behov, ønsker og finanser, inden du kaster dig ud i noget. Søg gerne online om andres erfaringer med diverse typer opvarmningsmetoder.